کلاس هنر امروزه هنر وتبادلات فرهنگی بهترین راه گفتگو بین ملتهاست ما بادیدن یک نقاشی یا یک مجسمه با تاریخ ،فرهنگ،یا دین آن ملت آشنا میشویم این گفتگوی فرهنگی که توسط زبان هنر صورت میگیرد توسط دستگاههای دولتی یا خصوصی تدارک دیده میشود................هنردرسیست از حیث مضمون ورشدخلاقیت کودک همتراز وحتی بالاتر از سایر علوم اما چون نتیجه آشکاری مثل خواندن ونوشتن نداردجدی گرفته نمیشود سهم اندک ساعت های هنر بر بی برنامه گی وبه هدر دادن این ساعت ها ویا جایگزینی ساعت های درس هنر برای جبران عقب ماندگی های دیگر دروس فعالیتهای تکراری وکلیشه ای از مسایلی است که بسیاری از دانش آموزان آن را بارها وبارهاتجربه کرده اند............... http://arth.mihanblog.com 2019-05-18T00:55:22+01:00 text/html 2018-01-14T16:19:00+01:00 arth.mihanblog.com مجید حسینی andishsharif@ مدل نقاشی http://arth.mihanblog.com/post/224 <div align="justify"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/209/624112/modell/IMG_20171216_133149.jpg" alt="1" align="bottom" border="0" height="415" hspace="0" vspace="0" width="504"></div> text/html 2016-01-15T08:17:03+01:00 arth.mihanblog.com مجید حسینی andishsharif@ راهنمای قالب سیلیکون دو رو http://arth.mihanblog.com/post/219 <div style="color: rgb(248, 248, 248); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right; background-color: rgb(0, 0, 0);"><h1><br></h1><p>&nbsp;</p></div><div align="center" style="color: rgb(248, 248, 248); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; background-color: rgb(0, 0, 0);"><hr></div><p align="center" style="color: rgb(248, 248, 248); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; background-color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 102, 255); font-size: medium;"><img src="http://sagharerang.persiangig.com/قالب گیری/11.jpg" alt="قالب گیری سیلیکون" border="0" hspace="0"></span></p><p align="center" style="color: rgb(248, 248, 248); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; background-color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 102, 255); font-size: medium;">&nbsp;به اندازه جسمی که قراره قالب بگیریم یک قاب با نئوپان روکشدار یا حتی خانه سازی باید داشته باشیم</span></p> text/html 2014-12-04T14:47:54+01:00 arth.mihanblog.com مجید حسینی andishsharif@ کاردستی با ماکارونی http://arth.mihanblog.com/post/215 <img alt="" title="" src="http://www.fardanews.com/files/fa/news/1391/9/24/125054_863.jpg" height="388" width="559" style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 24px; text-align: center; border: medium none;"><br><br>برای دیدن تصاویر بیشتر به ادامه مطلب بروید.<br> text/html 2014-11-29T16:42:12+01:00 arth.mihanblog.com مجید حسینی andishsharif@ تزیین گلدون با شاخه درخت http://arth.mihanblog.com/post/214 <div style="text-align: center;"><img src="http://rozup.ir/up/arth/dorbin/goldan1.jpg"><br><br> <img src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/209/624112/gholdon/20150128_082823.jpg" height="402" width="497"></div> text/html 2014-11-27T06:47:01+01:00 arth.mihanblog.com مجید حسینی andishsharif@ دوربین مقوایی http://arth.mihanblog.com/post/172 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img style="width: 511px; height: 354px;" src="http://rozup.ir/up/arth/dorbin/dorbin.jpg" alt="www.arth.ir" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(153, 0, 0);">@havayefaseleha</span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(153, 0, 0);">ساخت کاردستی با وسایل دور ریختنی لذت زیادی داره شما هم میتوانید با این نوع وسایل کارهای </span><br style="color: rgb(153, 0, 0);"><span style="color: rgb(153, 0, 0);">زیبایی را خلق کنید فقط کافیه کمی ابتکار بخرج دهید ودر رابطه با موضوع خوب فکر کنید سپس از</span><br style="color: rgb(153, 0, 0);"><span style="color: rgb(153, 0, 0);">&nbsp;خلاقیت خود به نحو احسن استفاده نمایید. با کارتن خالی میتوان ماشین، تانک، کالسکه و.......</span><br style="color: rgb(153, 0, 0);"><span style="color: rgb(153, 0, 0);">&nbsp;بقیه موضوعات را شما بگید</span>.<span style="color: rgb(153, 0, 0);">منتظر طرحهای ارسالی شما هستم تا با نام خودتون ثبت کنم </span><br></div><div style="text-align: center;">&nbsp;<br></div> text/html 2014-11-21T13:30:10+01:00 arth.mihanblog.com مجید حسینی andishsharif@ خلاقیت با مقوا http://arth.mihanblog.com/post/213 <div align="center"><img src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/209/624112/jenifer/1.jpg" height="357" width="539"></div> text/html 2014-10-20T16:14:51+01:00 arth.mihanblog.com مجید حسینی andishsharif@ تابلوی پوست تخم مرغی http://arth.mihanblog.com/post/211 <div align="center"><img src="http://8pic.ir/images/77384177111649068094.jpg" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: medium none; color: rgb(36, 15, 2); font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: -webkit-center; background-color: rgb(56, 105, 13);" align="bottom" border="0" height="535" hspace="0" vspace="0" width="404"></div> text/html 2014-09-22T15:02:48+01:00 arth.mihanblog.com مجید حسینی andishsharif@ آموزش ساخت یک آب نمای ساده http://arth.mihanblog.com/post/209 <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.akairan.com/akairan/aka/m998//a0832312564102a.jpg" alt="1"></div> text/html 2014-09-20T21:31:03+01:00 arth.mihanblog.com مجید حسینی andishsharif@ سگ کاغذی http://arth.mihanblog.com/post/210 <img src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/209/624112/2.jpg" height="596" width="421"><br>اندازه بزرگتر در ادامه مطلب<br> text/html 2014-09-02T10:07:12+01:00 arth.mihanblog.com مجید حسینی andishsharif@ خاطرات اول دبستان http://arth.mihanblog.com/post/117 <p style="color: rgb(204, 0, 0); font-weight: bold;" align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1">هوا تقریبا سرد شده بود میخواستم کیفم روبردارم ولی گوشم هنوز وز وز میکرد آخه سر چای شیرین صبحانه </font></p><p style="color: rgb(204, 0, 0); font-weight: bold;" align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1">یک چک </font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1">آبدار از&nbsp; داداشم که خیلی هم دوستش&nbsp; داشتم خورده بودم&nbsp; نمیدونم فشارم&nbsp; پایین بود یا &nbsp;بالا &nbsp;هرچی </font></p><p style="color: rgb(204, 0, 0); font-weight: bold;" align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1">که بود کمی </font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1">دلهره </font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1">و استرس چاشنیش بود&nbsp;هواکش کتونیم هم کمی اذیت میکرد با این که تازه دوخته بودمش </font></p><p style="color: rgb(204, 0, 0); font-weight: bold;" align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1">ولی باز کار میکرد&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1">یادش </font><font size="1"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">بخیر&nbsp; اون موقع پاک کن&nbsp; &nbsp;رنگارنگ یا دفتر سفید &nbsp;نداشتیم ولی هر چی&nbsp; که بود خیلی </font></font></p><p style="color: rgb(204, 0, 0); font-weight: bold;" align="justify"><font size="1"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">خوب بود &nbsp;بوی دفتر کاهی </font></font><font size="1"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">وکتاب .</font></font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1">وقتی&nbsp; وارد مدرسه شدم &nbsp;فکر کردم &nbsp;اینجا &nbsp;آخر &nbsp;دنیاست چقدر بچه ، بعد که </font></p><p style="color: rgb(204, 0, 0); font-weight: bold;" align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1">وارد &nbsp;کلاس شدم&nbsp; دیدم&nbsp; توی هر میز&nbsp; </font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1">پنج </font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1">نفر نشستن&nbsp; هر چند &nbsp;وقت یک بار یکی پرتاب میشد &nbsp; پایین . زنگ که </font></p><p style="color: rgb(204, 0, 0); font-weight: bold;" align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1">خورد همه فرار کردند &nbsp;اول فکر کردم زلزله </font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1">اومده &nbsp;</font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1">بعد وقتی از کلاس&nbsp; خارج شدم در یک چشم&nbsp; بهم زدن دست&nbsp;</font></p><p style="color: rgb(204, 0, 0); font-weight: bold;" align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1">&nbsp;راستم باد کرد تازه متوجه شدم که&nbsp; آقاناظم با یک </font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1">چوب </font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1">نازک محکم زده تو دستم . نه من&nbsp; نه آقا ناظم علتش&nbsp;</font></p><p style="color: rgb(204, 0, 0); font-weight: bold;" align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1">&nbsp;رو نفهمیدیم &nbsp;.یادش بخیر سی و&nbsp;شش سال پیش بود ...........</font></p> <p align="justify"> </p><hr> <p></p> <p align="center"><strong><sub><font color="#3366ff" size="2">سلام به همه ی دوستان عزیزم درصورت تمایل محبت کنیدخاطرات اول دبستان خودرا در چند خط&nbsp;&nbsp;بنویسید .</font></sub></strong></p> <p align="center"><span style="color: black; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><font style="background-color: rgb(255, 255, 153);" color="#ff0000">مهرنامه شماره ۱ از وبلاگ "تخته سیاه" نوشته وحید حسینی :&nbsp;</font><a href="http://vhdnet.blogfa.com/post-113.aspx" target="_blank"><font style="background-color: rgb(255, 255, 153);" color="#3366ff">مهر و مادر </font></a></span></p> <p align="center"><span style="color: black; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><font color="#ff0000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font style="background-color: rgb(255, 255, 153);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#ff0000"> مهرنامه2 :&nbsp;</font></font></font><a href="http://www.chaee.blogfa.com/post-161.aspx" target="_blank"><font style="background-color: rgb(255, 255, 153);" color="#3333ff">من مجید ۲۱ سال پیش به مدرسه رفتم</font></a><font color="#ff0000"><font style="background-color: rgb(255, 255, 153);"><font color="#3333ff">&nbsp;</font> ، مجید فراهانی - چای قند </font></font></span><span style="color: black; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><font style="background-color: rgb(255, 255, 153);" color="#ff0000">پهلو</font></span></p> <p align="right"><span style="color: black; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><font color="#ff0000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font style="background-color: rgb(255, 255, 153);">&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;مهرنامه&nbsp;3 :</font></font><font style="background-color: rgb(255, 255, 153);" color="#3333ff">&nbsp;</font><a href="http://www.erfanfriend13.blogfa.com/post-44.aspx" target="_blank"><font style="background-color: rgb(255, 255, 153);" color="#3333ff">دبستان</font></a><font color="#ff0000"><font style="background-color: rgb(255, 255, 153);"><font color="#3333ff">&nbsp; </font>،&nbsp;عرفان - دوست</font></font></span></p><span style="color: black; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><a href="http://www.artmh.tk/" target="_blank"></a> <p align="center"><span style="color: black; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><br></span></p></span><span style="color: black; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"> <div align="center">&nbsp;<a href="http://www.arth.ir/" target="_blank"><img alt="http://www.arth.ir//" src="http://i4.glitter-graphics.org/pub/1169/1169884c6c9oajyvh.gif" border="0" align="bottom" hspace="0"></a></div> <div align="center"><span style="color: black; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><div align="center"><img style="width: 367px; height: 312px; padding-top: 8px; padding-right: 8px; padding-bottom: 8px;" id="il_fi" src="http://images.hamshahrionline.ir/images/upload/news/pose/8606/madrese-0611-5-3.jpg"><br><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxQTEhQUExQWFhQXGBoXGRgYGRwXHRwdGBwdFx0cHBgYHCggGBolHBcXITEhJSksLi4uGB8zODMsNygtLisBCgoKDg0OGxAQGiwkHyQtNCwsLCwsLCwsLCw0LCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLP/AABEIALcBEwMBIgACEQEDEQH/xAAbAAABBQEBAAAAAAAAAAAAAAAGAgMEBQcAAf/EAEUQAAIBAgQDBgMGBgEBBAsAAAECEQADBBIhMQVBUQYTImFxkTKBoQcUQrHB8CNSYnLR4fGiM0Oy0hUWFyRTY4KDksLi/8QAGgEAAgMBAQAAAAAAAAAAAAAAAgMAAQQFBv/EAC4RAAICAQMDAwEHBQAAAAAAAAABAhEDEiExBBNBIlFhBRQjMkKBkfBxscHR4f/aAAwDAQACEQMRAD8AxwUsGnW4fdChypCn97UrA4NrrBVGtHqK0knhWAuX3VLaMxJjQT7nYfOtX4T9k4ZULYsJcO6gBteg1FCfBuLpg1KWiZPxuNyfLooqdY7cXVPIwIB2MczPWh1SfBdI1TDfZ9bCgNeZiNJgVWcf+zdXQ5LuvKVj6igU/aJdHwtcj1GvrptT/D/tCvWwTcLXc3KcsfOhcGXqBbjvAMRYJVkaF/EBI96piSNDofPStb7OdqRduzcygEGQRoNdF13q87em0bdo37Kvhn0zAa22/QeY1otco8oBpeDBbp0qKKNuOdiyq97hm720dY3Ye3xD60GXLRU60yMlJWgGdSa9FOrhmIkDSiINA0S2OFO4BnlQ2i6gEwJ1PTzrRLWIQIvc6oAB1/fKlZbrYZjSvcGcXwy4h1EjrV7gbZtYBj+K60D02/SrmywdJyzy2nepnFLNvwWwJCjkJGtJWRvZjJQXgAcXjsgCACdyY1n/AAKqxjGBmTPWpPH7BS84iATI9KqjT1xYpkpsWx3J96Xh8SymQSD5GoYalpRpgs0nsx2ntEM95mDokKZPiPmOe1U/aF1xcXbduLn4ggmR1gUKo9H/ANkom/dkiFtjfzP+qGdJWgobumBuF4NibjZbdi42sfCQPcwBRj2i+z1cPghdFxjeABYcj1gUb4/tRh7LAbmeWte8Q40l8AIhK85/xQamNaxpbbsxvgtts29Scc570A1oVrs/h2JeO7J2Ex9KGuJ9mzJuG6oAJGtVe9geKKmxwkXr1tT8My3oKIe2HaZEtrhcN4QujZdNuVe4PhDwxVgWiFg0B4zCXEustxSHnUGpHfkoadppy0tenCt0NSMPa1o9RKGGtVZcDxz4e6roSNdR1HQ1MwWCDHXSl4/A5DVKaexbg1uU3bC4GxTOBGcAn12peCHhqN2lebimOVXnYjCLduDvCBbSGYnQeQpl0hTVsuMF2QxVxFdbejCRJg+1eVotvtBAAUjKNBrXtI7shmhGN3MGWVSNVIqPa4UbYud3qzCF+f8AqnuGYrw5Q2gox7H9n2xLFzoi8z+LqB5b60jdOjU2mrM8bg1wbKTU212XvESco9TWtdprNrDIGAA05eI6aCYIJGo1NCf3pbqzbYwsrAGqyjP3jMYlZED08tXR1CXpBReyd7SGQg8wdvXy0qPi+BXbQkrmHVZMdK1Pg3Bh3csUAOqsBkghmUp4s2Zt9NDqegq74VwVTbDK4e2JIAnXoZOs6c+sUVyQGxgiXiDvBFaR2e7RPiMK9h4IAXcT5URdovs8s4pM1tu7vDZiAA3k4HrH+azxOHYjh73UvIUMCDybXdTzFMj6nTK4CNA2G1Q6c15GqDtPwi3ikN7DQLo+O3tP+/PnUTE8dZxFVoxr22FxDDD2PkfKn5MFK47MFoquGYXM0MNjEHyorWwgSPKonEnW6gxVoQdrijqOf75VT3+LmNKyJuQcWkiPfwxa8EUEliAANzJ5Vr/Z7svZwWHVsXdDsxByKdFDGNdMzQTrEczsKzngQyBrzoVaIRmBB10LLPkwAbzqfxPjYkgOWy6DN0AMD2PzplXyBdbo0e/x7C21IslGKiSqLkLCIOUkwGBE9YnnrXuB7RWbgDFvJwAMxkEDLA5oROXny01yJMUoG+bX5jWlvjf5ToP10/KatRRVs1wdn7d229u41vGAkNbDFVuAAwQLh1zQZ1JHoDWXdt+xlzCE3UBbDEwrGcy+VwQMjTPWQJBPKFb4rcDK4ds0zMn98qJsD2me4LiXh3iXJW4p2IOg9D4dDyMVNNcF6rM4Bpamp3aPhf3e7lBlSJU9R+/YyKrAapOyNUSVarbg3GXw+ZkOrCPaqRDTzbAdKslE7E8Re42YkkzNa5wPhbJatITN1wHuR+FTy/Ssc4av8W3/AHD6GaKeJ9srq3nKNBOhPkNAKFq3RfBpdjAWEOjZ2BJaSJDbgAVX9pLKORlKDnB0Gm4rJjxW6SMrNJPKZJ/U0WcJwltMpxLl7h2tZiRryMeJvkQPWrdRKVsR95u973eGR3MyVtqXPsoOnnWgcT4FcxNlTcsBLygQWKAnyJzVDu9oFw1uO8t2F1K21QR6QiHSfzoVx/2hXjAUrcQHZwyk9dA4kRH4dJ5UDWvwEvSXV7sfiMsmzp5Mh/JvyodxfAytwAjL1Brx+395xlS0iE/1OwAH8viBHznflVlhuPC4iLeZM5I+HO2WSd5WddObaxrS+1JcDFkT5ImJwsRFSvumdYapvEcC1psrwZEgjY/PqDoehFNI/SkrZjm7QK9uOHFLdpwNB4SfX/iodzHJawVu3bEXHJe4xMaD4Rr+9K1fDcB+8WGF1D3cTMT7D1oTbsNhr91bf3ljkABWzaL/AFD+EeZFalNadzM40zOzxV/52966tRb7JMMDH3vEDy7n/VdVakQyu0zIZU1q2D7WfdcBaQD+IRJAIIknyMD/AIrMXw53X2qRxXFyLUCItjTXfnvrqZNaM8FswISZM4t2gu3pM6jblqxk/rUfC41kUqGOU6t8to8xr9ap80DzOv6153u07cx+/WlbBF1huOXFTu1dgupAnYmZaf5oO56Vd4Pt066ySFPgB11O5LTIME/D1I0FCnD8G94nKPnXl/AMkZhA8+moFTWuCaWa/hPtLUhQUXWA4JInckrroNgJFXPam/bxdgqiq1zJmTNBExJQmQPlOkisCW7GvMbUX9me0jZrSNAy3AVKiOZkHrIaJ8hvFXtyiIo7toqxDAg9DTXcXLhyW1Z2PICan8ZxDPecswY5j8IhR6Age8a71oPYoWrVhcsZ3GYvHz9qX9V6/wCydP3KtvZIfgw92VGYdnMUbN9rN0FVfwOraQeU0f8ACuyOBCC1dt5nYz3gJmDtBnTkNqncQ7JYe/ePEGcXLZAHdrr40kEmN9gI5RrUM4kAkJpG3pWXD1DyQjOqbSbXyTsqLdgz9ot8DFG3bJKW0toPkM360JXGJJJ51d9rnnFEt0U/QVUMk7VtUrENUNq1O56Tbw7MYVST5CalLwu7PwNy5dajkkVpbIoNSrF8gj9+fvNe3MCRy6/TU1E1Hyq1NMpxaL7iD/eMNrGa0Y6mGk/Qg/8A5UKohq94Xiiq3CNzA/Of0r23aza86vHBtv2JJpIqjaKgEiJ284pSLmYDrRSME13BX7aobj2yt5SokqBo/wAooa4essNedFOOkqLsI14KoAyzn3mhpME7OwA1Bg1oOHuDKpjxCqfjFxhee6YJcgnlsANh6VkhN7mqcFyinwVv7u4dx4phAfYt8p09fKnGxxtkuDNxp8XMDbQnYnrTuNwtzFBXtISE8Lc/iIiBz2M9Kht2fvjcGSYAjejU1+bkU4vxwQrt9mJJOp5nU0gMZq3u9mr6iTljmZ/1VPibZU602M0+AHBrkc+8tsGid40+tP4S7Dl83izZpOg3k6CPpFVuauVqKyqNWwXEBewFtcsPaYjRQPiGfYaAEKxj1qoPadLJAVM7DcsfoB/n6VQ9neJstwLOhk788pA+cmqXFIyOQ4IJJiRGmuo6g9aVLGrsYpuqNUs/aqyoF7sEDePCDPpqKg47t6hi5h0Ni4OaMYYRpmScrQI3B2rMzcpDNyolFIFmg/8AtKxJ/wC9b869rO2rqmxC5wrk03xO8Fy5j+HQepOlR8xgxvRr2TCvhwdswYOdNSGKgHQyIiB5k86b1OTTBEww1SoBVGapOFw3eNlVSfQE+m1W3G+Ci2JQ6TqIOk6D9aN+z+BW3aUBY01rG8qq0N7bTpkbs5wvu0hhqdT/AIq1xHB7V2M6zBB9hHtSMRiiuxQf3GDTWE4w0wyqfNGzD2iRSfkZ8FhcwFsqRkWI2gULXeBJbxOHYbNeWRGwXx7DU/CaKb2ORBLnKD1oY7Q49S9lrbggZzI6+FBvuId/anY7bAlwCuLabjkCASdJzfWBPtR/2WlsMnoVn6RWfX7cMR+9aIOxOMZbjB2/gKCY/q6em5o/qvSvqenUYeNwsGRYpPUEnBz90tuEuagk5Tzk61HxxHeSvPX3od7SdpheZRbt5Mp35matsfiArIOeQVh6HDOK+85btovqMqb9JW8a4ULuItOVzJkOZZIzFTCiQQQDmGx5Go/EOD25OSLbROUElT5CSSpq3xGPVVzNuNRSFRWVbquIg6Ecjy6gz61r6jVGSa4Bw6ZRafJG7McNKkseYgVacSc2xI088pb2AqPw67B0ogW1nWCKzOVu2O00qQGYfiF1iDMq0wWQCYgGIJMax/xT/Gb4RVVral32ESOnIeYq6PDUVup6D/FP4/h6lRdba2jEjyUFv/NTE7kLapAJeQSIA1AOgyiYGwOv7NeopFOWXnnPKvWuDbau1GNKjA3bCbsVxju3a05yrcEaDc7QT86psdhbFi8bIt5WVtWPMctTvpFQUuHkdRqKtO02Jt3cPbxDfGIttHXkTQSSZES1jLprUYQ5g71UcC4tLBIJBMCiIcKuG5oIP6GubODjI2wkmhWHx4w+SzljPmYNrqdoAiIGXkTrNSTxe2fxAetSrPB2hC5DBGdtuZASB65dT5eVUvHOHEkZTlPIgkQflypEudxi+C5DB10IYeWtAfazhrW3BjwsTH760bYHAuIk5tvF+LzmAKk8Swme2ywCSD7xVxlpYMlqRkEV5RZa7JuZzkJrH8x+QB1pPGOyIt2muJcYsq5yrgAFR8UEbECTBnatHejdWJ7cqsHuH3stxD0INMYi4CxiYk7md+gjTlTTNFNs1NAFBq9J1puacWSYAJO8DX8qhDs1dXgYV5VELPEWWtuQykEGGUggg8wQdQaJew15VD2yYDvmWeugj/pHt50ZfbLwxLr4e9YQtefMjKiks2USsgakjUT0joKouH9g8Rb7lsSFthwxCZwX8MHWPDsc0BiYB0EGDy+uNe5eN6ZWWuMw4bMrQQddo28v8GrHBchVcbYkHnU/DkVzjY3Yni/ArV8eNAT12PuKZwHBBaAgDQBR6Db1PnVtbvVFxl1/wgH1MR9NTRXsDW5V9peDXLt22yuygASAYB16jUExvVtd+zpsRhLTrfnEqG+L4GGaQDzU6b6+lP2sUSJcBQPyHOgO72vxFtmFm66Z2JEHYTI0OlaMVt7CZ7bkDj/DL1i7lv22Ro57GOYYaMPSqZeLEEKNFnWiy/xSxesOcbcvPfJ8FwMSFEDTuycoUmdhQFjsK1u4ysCCOvvW6VxgoipZO49ReXGRnQ7kso+tN9qMe33loMZYHtUPhHFxYIbubNxgZm6pePQZhHy60e8O7Lnii2rzjC4cXQSosW7gdoJUszNIBEaCSI1is9eqwQI703bltXaFYgZt4B3Mc60PiXBreEiylw3FAPiIg+LdSORG3lSsR2AOAZcSMRauCwc+R18UnwrpsSGIYHTVRpVHc4iWaGMhjmB8zqQfnJ+ZoM0W8doZia1USMCQDFEOEu6UK31IIZdRU7hvEVJgmK51m0n38ShJG7g6wCSPUjblVdxLio+6sQ+bMCg6HNoYPPw5j8qnYvCK0nMkc82ulA/E+I97cOU/w1lbfKQNM3zj5CBWrpoKUrE5pJRIdi9DkdanuM6z+IVUXd6scFd5+9dWL8GFi8K/iFS8Kc9u7ZOodSR/chkVFZYamBiMrEjdWn/NVLYi3F9n8YLN0NEgfrRxgcV3jlknXWfyoZ4dds4fPiMytcJi0hExO7keUxUzgOOIaeuvvWLqVVM0YXyguR3W2FBBygDXmTqTpTOGEucw03AJn6+tQ+IMzAMrsjcyNR8xzpeAuPILlTp8S6T6jWPesE9jXFbFwRGxpi40mlC5TbvVJ2UyNjLJMBY3kzt6EedVHaHFAKLZ3bRlnZDGYTykAqP7mPLWzu3SmZpiddeUc6EeM4fKVuqxe3dkhiMpzaFkYSYYZl+TDzAJR21ew7Aoynpb/wCgjj7JR2U8jp5g7H2imbNpmMKJPQb+1XeIRXaH30gjcf6qVgcMtsKyrmJJGbmI3P6Vvp6FIw5IqORwBrKeYIos7NXGs2GuKSAGJYruQIESBOk/U1d38ELtplIGo38+RqXwnAqllbRAOkHzJ3pE56kXGOljaYXD3R3lzD2mdtSXQ5jykxodt+e9dU5LLgRm28q6k3Ib6Sw4d9uWHOl3CXbXnbZLg9jl/KpnGPtCwOJsFbV2boZSoZGVtTlb41EeBm+EnmPXFDhF6U19zggjUA103i8GJSNYzhxAOvLz8qawuNIOVtCORoDwfFbto6NI/lbUf5FFFvHLdtByBMbTqPKa5+XDLHzwaoZFIJWBdSAxWRuP91TXbeIVtLzH+5AR9I+tVPC+2YR2V1JQHRpny12rReE8NbF28wYWkdCUeA+pkDwzyOpBPKosU/YLvRQG8c4wUtd0WBuMIaOQO/v/AJrP7uIzXCeQ0FWfafgWLwd97V+WJBcONVuKN3Vj66jce00VoVrxRp2Z8krLbEDMo/qEfPp86JE4BcxuFt3lVnbS0TzzL4QDPXTXzobUTbI5jUfKinB4lsNhwJyPch3AJ0MQojkxBDH+6PXVNWJS8nYLslaw9sXLzL3gaAdLoBkgG3ayt30QTLLEiQYGaiTC8euWsPdJuObuYFWu2msMVcAfA51+BvEpIOwA2AUOK3FbMlxlO3hYroOWm402pvG48XUabai6WDtczOzXCNDnzuQNPF4QNj1qnCirPeLcVe5cJZyx6k/vSuQ50BqovnWmMbi27q3aUxoWbzGYgD6flRzaREgmwOOzeHmN6kMo+I7Cg3hNqDm2NWWNxDd23iMAda5s+l/NH9jXDMuJE1UGIuCzfZ7XeAPYZRnV1Y6IUUjNJUgQZD5lg7B3inZprKuyXrF5bcZhaZi6CcssjKIAaAYJgsJpHZJi1sW/xqS1onTLm1YSfhBgNOwIP8xNEHaPilzCYoPkDq6jNbuCD4hDIG37s6jK0jRtNJrZFUjNJ2zP73KufElYjc1Y8dwarkvWlYYe6Tkk5ijLGa0xG5WVIP4lZTvmApcQfEB0qNkLjC4jONdxrULF3PE3nScBcyuDScef4pA6iibtESpl9xHgeRsOisrFrYdoMxzM9KtuD4OSCKDbDZFuXJMlgnrO/wBKOuzmKXIGJgRrWXqN6G4fIxxLjXdXwmpCTm9DpH6/KrnDcWsOvhYSIkdJ6jlQ9xnhGl3E3btq0XI7u0x/iOpIGYr+BQNddSOmk0lzCM2TD2zrdYec8i5/pVZ+oHOhn00ZRtuqCjmadBzc4ooryzii2p0FQ7/DshOg06+VUHE+JF/Ap8A3I/F/r86xYsUpy0o0zmoq2SeOcY7zwIfBzP8AN/8Az+f59gL9y9abDRKGXQH8NxQYy/3fAR/V1Aqlc1e9nbgS4jNIAYEkbiDy8+nnFdmOGKg4GHuyU1PyDWKbVTV3wJgy3V6GfQaz+lSu3PZo2LnfWyrYe4+YZN7JeXFp13SBIB5heR0qr7NXP/eCv8wIjrSMMG8eiQ/qskXl1xCfC3xlBGxFOHGKu5oVweOyM6M0AMQognT5DlUbG4suSBMUrsNyoF5FVhK/aa2DEk+9dQgLVdTvs0RfdY8RSHTmKdRppRWtlWJGV1rjtAr19DTasdgvzJ668qW4p8lpnLagGjPhf2i4ixYtWGsK6WxANu4bTEeeZX19I+VCVlCdyfTYU8Fmr0Jks0K99p2BxaC1i8HeKzqCFcDSJDKyupgkaDYxzoU7Qdl7cPi+HZ7uCEBpD57TRLB1dQ2SCDm1AkyQIqrwuG8UgVrnB+N2uHYYW7j5758TWxrlkfCfMDegeOt1yWpGS8JdVIdhMSQp2OUFjPlpH/FecRxZaSx1Y/lXvG3AuKRlUXbQuZVGULLm2wA5DOjQBsCKg3TLKP3rrRWQkMdvlSS8yOY+te3OdMXG1U/I1bZKFsJqEFh0M6MI/WpTt4flTWJGg/pI9qqW5ES7Sxyrsas228xHvpSoJpu42wPr7fsVRCbwh8h1ErBUjqCII9jTeKsBUNoXGdBOQtuqnVV8gvTaS3Wm7NyZHIg/lXtx/ACTqPD8o0/KrtE3JWDbvcHftn4lC31B62zDEefdtc9qG7iyZo37LdksVeNi6tsdxczAszCMh8DggSRmBZRpr9aYxfYLG2kZmskhWK+EhiQJOcKuuTTcxuNKxvrMDlp1q+OV/PAzRL2BC34SK9xB/i7xt+VSWQRVfi28Zp72QJMsQ6sg33A9K0b7JFtG1e71czqRlBggrK65SI0cAT/VWWWnKsCNxWndlQVK3cpVbVvWNA1y5qUbr8Z038A9ay9ZCWTBKMXTrYPHJRkmy97Ydm1a399/GNSIABLZEDHrBlvVqFODXhZVrptoxLHJmnQKCg+Egx8XONa17B2yyHvEVliFWZEFdVYR4TuNRsayjt1w25hiqlVS0+YqEZnVTMlJYD+b58ugw/ROv1J4c/K4+V/kPqsTu4FPxfjz3hlMZZ1CiJ9fKqtTppSSKb+7Cc2vyMV2oquEJfySbSVP4JibJv2zeBawpllUkZ4221ImNOfpVFcdiMoYwdxvpz13p600RGlM1LgBo13GcA4Y2He6vd4LMIYG6cp1nK9qSoYGDK6qwBnSKyW2jWMSpJU6yGRsysBpKsNx9RsQDpS7ai5lLaqZgfr84qWOFKcvdHTMPCeROkiTpI94A3iaUK3RL9yDxt4vZkGjHNJ26R5mmwmf8cL0WB7t/iKRj7VwXD3isoEwGEaDbT9aZuYjTTQDYCpZCeMMn8qn1En3O9dUA3G611XqXsSmSVNOK1Mg06tWmUeXBLAeR/x+tOWbYim1bxfL9f8AVO2jrVoh0QZp23dApN7alYPB3H/7O27ageFSRrtJGg+dXwQebEgajSm1ukkmatP/AFaxGzIMwXMVJBYb5VKrJDsFJA9diDFQ65SVIKsGIYHQgjQgg7EGpZCRxOznw9twPFauFSf6LkEfJXSP/uGqu238T0B+girexizke2NUcag9R4lPqGANUWGaXY+X60DVMtE0mmbu319qU2tNwfUULLEK05R+9P2KU2pI/mEfPlUW1chgemn+aevtBB6GhssmYK7pB3rr6yw9D+lJjZhS3fxD+0/mKLxRQuyNa0n7Mezlprf3i54nW5/CGaAuTmQDqSSRB5AHnWbWefofyrXPsyAGGBhiSzEnYDWNIidvxSflAHH+uZJQ6R6JU262/saOnjcgmv4y1YtgHLbEmFA0knMYA21M/OmcJjhcAZHzx5nfzHXWg/7V8DeuZMk5QNhz677kGNPOnfsywl21bc3Ph89deQB+R08xXivsqXTd5zuTfH88nSS24BH7UuCpYxCXLQIW8GYgzGcNLEEnY5xoAAPnWe4seKtp+1abmDV8xIW+sjwgGVYDQ+IEbafzGRzGP3F3r2v0jNLN0kXLlbfsc7PHTNoc4Dgu/wARYtcmcBv7R4n/AOgNRvxXGMboKkhEPhUHTeT7mdee+5NVH2fWMlzE3p/7KwY/uc6Hy0Rh86ls+ldGCUpO/Ahugy4H2mUXbjBj3aG2PFp4W8JBjoVPXaqj7T+LC5cS2pBVfEDOonQqV2nz9eR1F8zrbPi3JOgj4gVknnozAdMxO+orrjkmSSTzJrDi+nQxZta4XC/SjTPqHONPn3HJApp5NeK1c50rp2ZmRlOv0pT6iBu2nv8A6qPcOtKtEyOg/PYfqfaqvcosbbQVA2EAflVnZ3Mc6qbAkjyqxtPDVoiAyR2Ys99jXs3L1xUJlVDkScoYgSdJk7beg0f+1Dhtq09trVsWw4uKVAgTaKCf7jn1oS4+5W/KkgghgRoQYUggjpWocGx1vi2B7u/Heg5HYDVXy+C6vSQsEc4YbGlJ8oGWzUvBlts6CupeJw7WXa1c0e2xRh5qYMdRpoeldVDSQBTi00ppamjBFWLgViSOmwk+x/eteodTyBnTp5U3b5+v5UsirIOu/WiHs1hLjYbEsHt2UEZrhzl4Qd4VUIPhMCZ9ADJodu0Y9nbbHhWKyIzE3DooLEgpbU6DX8R9qk2RFRa4MWU3LV60wGjPn7kKSIAY3whBYSBEgwehpnjyPmtC8Iu5PFosMuY5GDJ4XUqQsj+SuPDYtKpaLty7bGWDKq4cLPmYYkdAm0kUntJjA2IZV0SyosqOQyzPl8RYegFBHnmw5eFVEG2/iAqrwJGs8/0/5PtU3D6sTy+EfOqdnKwOY/f61cmCkWN25AmRPKdvpURse/kfSmbakGSdPz/151MVjHhiW0XyHM0Ftl1RGRGf4RPP3p+/bOxIB85j3iplg5QANvz6mkYkA8xM9avSqJY7h8JdA1WR/cP1NT8BwK/ecZLZiILEgKNufPbYSaZtcWKAAoCOs8vSK0LD457dtQioiiIKrnUltQCXn1JNVJpLYisZ4B9nlsy2IvMQBJW2AmvTPcmZ6wPlV/wfD4fBK2U5GuZSwDd5qoMKHyiFkk6lt6pb3ErpWHdyu5ymUYjX4Nomk3ihBz3DlIiFlSPPMDIPp1rl9f8AeQ7b4Zq6dK7DO7xBIKtDDYwZkCJ1HOWPtXl3iq20Y3NLQzGTtlE6+cQfPahOw4NkrZFy2ApCNb1uZo0yz8R69ZjnNZ2ca+Y/fkvMjNJLP3ZQndkTLkzR+GIMDyji4vond5lt/Tc05OoUdqJXa7jpxNyAR3SM3dwCJEkByDqCVjTlrtJqNhOx+OvWhftYW69oiQwA1HVVJzOPNQZp/gPDA+L7u4A62yxYHQN3Zywf6S0SOkitLuY64Lha27A6ggNtyORp+GRH68q9F6OniscFsjGlLI9TZnnZe01rCcQZgVcdzbIYEMCWaQQdR8Q0IpuzdziOfStI4pxtb1jLiLYdLcl2bMNNCC2UgiCvX5aVl3GMdaa+xw4yppETE8ys6iiwZLcvn/SBnjpbknHkZSo9/TlVNcp9r5g+dPcEwxu4i0itlYtIaM0ZQXnLIzfDtNaWxaH/AP0C6k969q0AJlnBJB2Kqp8QJH09Jh8R4K6WxclXTUMUYOEI5EqfJtRppVlxbB2WxTWzfuZswXM1tFt5oAALrcm2oPh+AgRrAE0jg+GZb0Ye9buH8dpTcTOAYIzXLaod9Dm3IjkaG96LrawVaBUy2gAE9PzqHjVyuwhhDMII8QgxBHIiII611k5n8hVp0yi6QgRFSHMNUFTtUy9WiLtAMpu0o/jDzQH6kfpV/wDZbiSuJuqTCGyzNPLuyrgk+Wvuao+0Al0P/wAsD2Zv81d/Z/gSy45+mFu2x63FY/8A6fWlVU7JL8AVdp/s8OLxNzEC8Ez5fD0KoqH3Kk/Ouq17J9orb4SybrQ4XKZ1nISgJPUhQfnXUWwq5LYyXDXJp0mKiYQ1LNUuBwu18MwfM04TTK3SAFgQRE8xO4+dKS5yq0yh1jVzwLtHcw9vuxbt3LeYv4h4gxAEgmV2HNTuapCa9tvyq3T5IH1rtxYOTvbLq0Q7Kq3CYJyiS6bKTrGknKBNZ0Wzsd9ySf3zqXEAk8tahYW4Fiaqki7bJlpJ8gKo8SP4hH9R/OiK1cBEg7UMm5Jnrr+tDk4RIklzUiwTlA/cVBUzUsXCKBMKh8kD5U2plqZZppatFWSiU2tH/B7haxbb4ZWMw1BP4mYcqzYXaJuzvG0S0VdsrAmDMSp1iOesz5RQyIFLAASPDzDLqoA/ERyJobTibW7r24BZfECdfCRmBE8gvPyqVc7SWRJDancAEg/KNAOn5VTcR4vZYsyB+8dRbmIEEzJ+TNy6UqeNT5CjNx4C7hnFWHd3Q4ZiGyg6G2dg0c/b33qzxPFsVAzXFcHQhnLAg8ijLlI8jQTwG+Xj/vCjMMpjYH8M8/I+VT+LcQsgFvEhHxKSQPQq23yrDTUqRstONiuA3AuLxSkBW2UE8geu5EZNeelS+L4trYLqpRhzkQdeYBj570C8TxLLcLoSrZVYdQWtq367V5jsVfu4ruluFgXIQEgCDzMeWtacuK2pNiIZKVUEt7jL38PeHd3Wd1a2O5DNJgfEAPh1+hFDicLvIM72Lyj+ZrbqPciK0rhcKAAQANAAI/ftVsMSRsaXjzafAcsblyY4L4POiLsJbnFZuaW3uLGuuibDyc+1G2Nt27gPeIj/ANyg/mKRh+F2bc5LSLNshoVRIkGDpqJA9q148imInHSCA4Y33q7euqcpvkKqMlw5rzOQSUY5cg8QU6k5RtJHvZPAvYuXnvIyi0IbMCoKjM5K5gJhrVuD0ajW6oCNGgFvQDz3gDkY+dZXfzMirJgaxJgfLlTYxbbAbVLYpsW5aWYyxMk9SdSfel4fEqIE+tTr6CMpA/f5Ui0gOhhhyka1HHclj1twdjNWd4SoI5/nQ/iMMAZQ5T9P9VO4dxAwbT7n4T58vfamQlTpgtCOOW9LbchmU+uhH6+1HH2e4Ypgrjka3Fuv8spVfopP/wBVCmLs97aFsfE7oo8izBZ9ia0rs8lt8ORaZTbyFAVIIAjKJjYgAVdeqxOR+mjH8Rb7t2tyRkYqJPIGAfmIPzrqM+K9jBfutdzEZgugI5KF/SuoHFhrJGgVscHvAO5UAICTrJ01MRI+tJunQ+lEuPxS91dgtGUxqBv4dRz0M+9Crt4fpQxewxjh5U5cWdedMltRXrsVJ6c6IosbXC71xA6oSp00Iny0mdYqK9sqfECp/qBH50eYawFt205BRblv5l1UhRuTUwMTqJ18YzNlE/C4yih1FmZY/E6Ks77+gp/DWBUrt6Q2IREygKkkqObnbzgKPeouA0WN460yMre5TWw+2mgoZe2QSBrRKwjbnVGluCx5liB6T+/ahyq6JEjQetSxh7uQOQcp2MdNNY2+de2sPmZV2zECd4kxMc/Sjq1hwIAAAAHXbYajfpmGvLTWlVQQADN1rxRyNHl/gNu7Jgq3VYBnzHwk+ezbCDQ/xLs7dt6gZxyKgzp/TvpziY5xUIUttKkFdRSU1E8xvSyuo/fKrRDopB0Kk8iKfCUxiV00Ek8hUfBC3w1p0Z7ltgCysw/v0M+hg+k1Tcax169cAuTmEALESTzA8+WtWfCrLCDy8S/MErUvDYe45C5yOXpPpSNKcmFboquLGGI3yqi666oiqR6SpptuKKXFyCrwAcuwjQxJ5wN+WnM1ExdyCydCV9jH6VFo5siNV4NjUYDuwzA65tTz5sdB6fSr1blZjY4ncsWrAtkCUzGRO7HbWm247if/AIp9l/8ALWRYJPdD1mVGk428IMHWpLXWI0dDICAHw6tqayO/j7zfFcb5eH/wxWo8DxU4awWdCRZVzmX8RUASeZ860YcbhdsVknqJDW80gqSGOXwvPhUa/UVlToV20I09q1Q2ANItEgBfCxUy2p+dZ3xi3F+8IiLj6H+4+9aEhRCW6G33pL2uYpNy1SQzDnRX7kHW1FRbiRykfl6U73p50y+JHX2qmyy2t3jmXL8QDOB5sO7T/rce1M4TCYrD3kW2IunKVVWV8wkEKy22JIPQ+vnT/AQSc/MuE9AiM5/6jZoj+zbCh72JxDCYYovkGJJ/6Qo9CaK7FSdWWAt8RgRYw66DRr4JHrHOuo7Xaupm/uZ7XsjA7WFswkFpiXExGnI5NBPrpT7WbXhClpnUGDz65ek9eVdXVzFOXuen7eLSvQt6Xn4+RnFmTInSeczPyGnyrrjaA9a6urcuP0OPkSU2l7sVbvOnwMy/2kj8qscPxy+sEPOsyVUnXfUia6uqAFRjrzXrjXGMsYE7fCMuw0G1ScCx511dVrkj4JNyqe+fEfWurqLIVEUyzU7h/F7tvZpA5Nr5SDuDGmh202rq6lsIKuC8at3Tkgq/8pGh6wRyHQxl3WTpVtcT8wNev4QfOfhPzbWurqFlA/x3BoLbOyDMJGbZp+HKxHxRI1OmvShgiurqkSziancCE3T5IT7Fa9rqtkLHC4eFYD8TNcX0aD+c06hyOpH4orq6ky/GRANjz/Fuf3t+ZpkV1dQsNcl3xK3lZE5pbtofWMx/8VRgK9rqLF+BAs8Iolwna5rdlbYWQqqu4Hw6dDXV1MIeXe2TkybSnUNqRv8AJRVDi8S1x2fbMSY6Tyrq6rKIxd69KtG9dXVaRCOCeZqfwzB4QpN/Fm1cDHwCy13TYSRABmTudCNjIrq6lsIMOG4TCW1tkYpnC23fSwyyrtObVjl0sFY1Ok84q8+zyxZSy3c3C6O7MSV2OVAQCcpYAz4iqz0FdXUyPK3ETqnsFdsmOY8oB+uaurq6j39xFr2P/9k=" height="242" width="368"><br></div></span></div></span> text/html 2014-08-15T15:32:44+01:00 arth.mihanblog.com مجید حسینی andishsharif@ ساینا قهرمان مسابقات لیگ دسته یک نونهالان تهران http://arth.mihanblog.com/post/208 <p style="font-family: inherit; font-size: 15px; font-style: inherit; font-weight: inherit; line-height: 33px; border: 0px; margin: 0px 0px 1.625em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify;">بدینوسیله کسب عنوان قهرمانی این دوره از مسابقات نونهالان دسته یک تهران و هم چنین صعود به لیگ برتر را به مدیریت و سرمربی باشگاه تبریک و از زحمات کادر فنی تیم و تمامی بازیکنان تشکر و قدردانی می گردد . <br></p><p style="font-family: inherit; font-size: 15px; font-style: inherit; font-weight: inherit; line-height: 33px; border: 0px; margin: 0px 0px 1.625em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify;" align="center"><a href="http://www.fcsaina.com/ " target="" title="ساینا"><font color="#CC0000" size="3"><b>http://www.fcsaina.com/</b></font></a> <font color="#3333FF"><b><font size="3">باشگاه فوتبال ساینا</font></b></font></p><p style="font-family: inherit; font-size: 15px; font-style: inherit; font-weight: inherit; line-height: 33px; border: 0px; margin: 0px 0px 1.625em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><img src="http://www.fcsaina.com/wp-content/uploads/2014/08/SAINA-ch.jpg" alt="SAINA ch" height="353" width="546"></p><h2 style="font-family: inherit; font-style: inherit; line-height: 33px; border: 0px; font-size: 15px; margin: 0px 0px 0.8125em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; clear: both; text-align: justify;"><img src="http://www.fcsaina.com/wp-content/gallery/920231/03.jpg" height="304" width="542"></h2><h2 style="font-family: inherit; font-style: inherit; line-height: 33px; border: 0px; font-size: 15px; margin: 0px 0px 0.8125em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; clear: both; text-align: justify;"><span style="border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><font color="#cc0000">اسامی کادر فنی و بازیکنان تیم فوتبال نونهالان ساینا ،</font></span></h2><h2 style="font-family: inherit; font-style: inherit; line-height: 33px; border: 0px; font-size: 15px; margin: 0px 0px 0.8125em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; clear: both; text-align: justify;"><span style="border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><font color="#cc0000">قهرمان لیگ دسته یک نونهالان تهران :&nbsp;</font></span></h2><p style="font-family: inherit; font-style: inherit; line-height: 33px; border: 0px; margin: 0px 0px 1.625em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><font color="#cc0000" size="3"><b>سرمربی : حمید حسینی &nbsp;، &nbsp; مربیان : میلاد صالحی ، وحید حسینی</b></font></p><p style="color: rgb(187, 187, 187); font-family: inherit; font-size: 15px; font-style: inherit; font-weight: inherit; line-height: 33px; border: 0px; margin: 0px 0px 1.625em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify;">بازیکنان : سید علیرضا احمد صفت ، علیرضا درویش حسینی ، امیرهومن ملاآقایی ، محمد امین مازوساز ، عباس عباسی ، علی دهقان ، سینا سراج ، امیرمحمد خانی ، علی فردوسی ، کیان امینی ، مرتضی دادی نیا ، عرشیا رضایی ، رسول شفیع فر ، رضا علی نیا ، محمد اسکویی ، رضا جامه داری ، سید امیر شجاعی ، علی شاه حیدر ، جلیل شفیع فر ، محمد یوسفی</p> text/html 2014-07-24T11:57:08+01:00 arth.mihanblog.com مجید حسینی andishsharif@ عملیات بیت المقدس 2 http://arth.mihanblog.com/post/207 <span style="text-align: -webkit-center;">[</span><iframe src="http://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/IODow/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" height="270" width="480" style="text-align: -webkit-center;"></iframe><span style="text-align: -webkit-center;">]</span> <div><br></div><div><font size="1" color="#3333ff"><b>تصویری از بچه های گردان عمار که در عملیات بیت المقدس دو به&nbsp;شهادت رسیدند.نام و یادشان گرامی باد</b></font></div> text/html 2014-07-13T10:14:57+01:00 arth.mihanblog.com مجید حسینی andishsharif@ نقاشی‌های بسیار زیبای خدا + تصاویر http://arth.mihanblog.com/post/205 <div style="text-align: justify;"><br></div><div><div class="subtitle" style="text-align: justify; font-family: tahoma, Arial; padding: 8pt; margin: 10px 5pt 20px; border-top-width: 1px; border-top-style: solid; border-top-color: rgb(224, 224, 224); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(224, 224, 224); background-color: rgb(248, 248, 248);">کدامین نقاش می‌تواند اینقدر زیبا و حیرت‌آور، بدون قلم‌مو و بوم نقاشی چنین صحنه‌های بدیعی را در چنین ابعاد فوق‌العاده وسیع به تصویر کشد؟</div><div class="body" style="margin-top: 10px; text-align: justify; padding: 10px;"><div align="justify"><div style="text-align: justify; font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 24px;">به گزارش&nbsp;<a href="http://yjc.ir/fa/services/11" style="color: rgb(24, 9, 166); outline: none;">گروه چندرسانه‌ای باشگاه خبرنگاران</a>؛ کوه‌های رنگین کمانی، دره‌ها، دریاچه نمک، زمین‌های کشاورزی حلزونی شکل، خزه‌های صورتی رنگ، غارها و... که بخشی از طبیعت خدادادی است و در اکثر نقاط جهان بسیاری از گردشگرها را به خود جذب کرده است.</div><div style="text-align: justify; font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 24px;">کدامین نقاش می‌تواند اینقدر زیبا و حیرت‌آور، بدون قلم‌مو و بوم نقاشی چنین صحنه‌های بدیعی را در چنین ابعاد فوق‌العاده وسیع به تصویر کشد؟</div><div style="text-align: justify;"><font face="Tahoma, Arial" size="2"><span style="line-height: 24px;"><br></span></font></div><font face="Tahoma, Arial" size="2"><div style="text-align: justify;"><span style="line-height: 24px;">این تصاویر که می‌بینید نقاشی نیست عین واقعیت است.</span></div></font></div><div align="justify" style="text-align: justify; font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 24px;"><img alt="" title="" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1393/4/22/2427720_476.jpg" style="text-align: -webkit-center; border: medium none;"></div></div></div> text/html 2014-06-28T14:14:30+01:00 arth.mihanblog.com مجید حسینی andishsharif@ ماه رمضان http://arth.mihanblog.com/post/204 <p align="center"><font color="#000099"><strong><font size="4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#006600">اللهم رب شهر رمضان</font></font></strong></font></p><p align="center"><strong><font size="4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#006600"><br></font></font></strong><img src="http://danakhabar.com/files/fa/news/1393/4/3/137738_893.jpg" alt="جدول اوقات شرعی شهرهای ایران در ماه رمضان سال 93"><font color="#000099"><strong><font size="4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br>رمضان آمد و دلدار مرا می خواند<br>باز هم لحظه ی دیدار مرا می خواند<br>دل من لایق این سفره ی پر فیض نبود<br>چه خبر شد كه خریدار مرا می خواند؟<br>ماه مهمانی مولا، در رحمت باز است<br>صاحب خانه ز دربار مرا می خواند<br>با همه بار گناه و دل زنگار زده <br>غافرالذنب، دگر بار مرا می خواند<br>من اسیر غل و زنجیر شیاطین بودم<br>باز شد قفل گرفتار مرا می خواند<br>جان فدای كرمِ بنده نوازش هر دم <br>كه به این معركه بازار مرا می خواند<br>جز در خانه ی او سر نگذارم هرگز<br>او بوٓد محرم اسرار مرا می خواند</font></strong> </font></p> text/html 2014-05-30T16:19:18+01:00 arth.mihanblog.com مجید حسینی andishsharif@ مجموعه ای زیبا و با شکوه از 30 نقاشی دیواری http://arth.mihanblog.com/post/200 <br><div align="center"><br><font color="#999999"><b>نمونه های زیبا از نقاشی های دیواری</b></font><br><br><div align="justify"><br> هنر اشکال مختلفی دارد که هر یک ما را به شگفتی وا می دارد. یکی از آنها نقاشی های دیواری است که در خیابان ها و کوچه ها و یا سقف منازل و ساختمان ها و یا حتی اتوبوس ها می بینیم. به این نقاشی ها نقاشی های دیواری گفته می شود. این طرح ها باعث زیبا و جذاب شدن محیط پیرامون ما می شود. در این سبک نقاشی به علت فضای زیادی که وجود دارد طراح می تواند حس دورنی خود را به خوب و با تمام جزییات به تصویر بکشد. قدمت نقاشی های دیواری به حدود 300000 سال پیش از میلاد مسیح باز می گردد که این به آثار به جا مانده ای که در مقبره های مصری کشف شده به اثبات رسیده است. <br></div></div> <div align="center"><div align="justify"><br>ما تصمیم گرفتیم در پست امروز چند نمونه بسیار زیبا و هنرمندانه از نقاشی های دیواری را برای شما به نمایش بگذاریم. در بین این نقاشی ها، نقاشی ها و طرح های ذهنی و مفهومی نیز یافت می شود که جذابیت خاص خود را دارند. شما را به دیدن این مجموعه هنری زیبا دعوت می کنم.<br></div><img alt="مجموعه ای زیبا و با شکوه از 30 نقاشی دیواری" src="http://img.persiangfx.com/main/image/1324184043_an-impressive-collection-of-30-mural-painting-art.jpg" border="0"><br></div> <div align="center"><br><br></div> text/html 2014-04-03T15:13:52+01:00 arth.mihanblog.com مجید حسینی andishsharif@ کاردستی جوجه طلایی http://arth.mihanblog.com/post/197 <font color="#000099">سلام. این بار قصد دارم شما را با خانواده جوجه طلایی آشنا کنم واگر تمایل داشتید کار ساخت کاردستی <br>رو شروع کنید&nbsp; ابتدا سعی کنید از&nbsp; وسایل خوب و با کیفیت استفاده کرده و&nbsp; هنگام کار مراقب باشید&nbsp; که<br>&nbsp;آسیبی به دستاتون نزنید و وسایل خونه رو هم رنگی نکنید بهتره لباس مخصوص کارگاه رو هم بپوشید .<br></font><br><div align="center"><img src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/209/624112/animals/joje/10.jpg"><br></div><font color="#FF0000"><b>وسایل مورد نیاز:</b></font><br><br><div align="right"><div align="center"><img src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/209/624112/animals/joje/1.jpg" height="364" width="420"><br></div><font color="#993399">برای دیدن تصاویر بیشتر به ادامه مطلب بروید</font><br></div> text/html 2014-04-02T10:47:24+01:00 arth.mihanblog.com مجید حسینی andishsharif@ کاردستی لاک پشت http://arth.mihanblog.com/post/196 <div align="center"><font color="#000099"><b>سلام بچه های عزیز امروز روش ساخت یک لاک پشت دوست&nbsp; داشتنی و زیبا رو <br>آموزش میدم امیدوارم بتونه براتون جالب باشه. راستی لاک پشت ها رو دوست دارید ؟</b></font><br><br><img src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/209/624112/animals/lakposht/88.jpg"><br><br><font color="#FF0000"><b>وسایل مورد نیاز</b></font><br><br><img src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/209/624112/animals/lakposht/11.jpg"><br><div align="right"><font color="#CC0000">برای دیدن تصاویر بیشتر بر روی ادامه مطلب کلیک کنید<br></font></div><br></div> text/html 2014-03-13T05:55:25+01:00 arth.mihanblog.com مجید حسینی andishsharif@ آموزش تزیین تخم مرغ سفره هفت سین http://arth.mihanblog.com/post/149 <div align="center"><div align="center"><img alt="" src="http://dl.alamto.com/2012/image/Decorated-eggs/decorated_eggs_12.jpg" border="0" height="317" width="482"><br><br><img alt="" src="http://dl.alamto.com/2012/image/Decorated-eggs/decorated_eggs_17.jpg" border="0" height="306" width="479"><br><br><strong>اکثر خانواده ها به فکر تزیین سفره ایی رویایی و بیادماندنی هستند ، در اولین قسمت از <br>ویژه نامه نوروز امسال قصد داریم روش های ساده را برای <br><a title="آموزش تزیین تخم مرغ مخصوص سفره هفت سین عید نوروز" href="http://www.alamto.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D9%85%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D9%86.html"><strong>تزیین تخم مرغ های سفره هفت سین</strong></a> به شما آموزش دهیم.</strong><br><div align="right"><font color="#3333FF">برای خواندن ودیدن تصاویر بیشتر به ادامه مطلب بروید<br></font></div></div></div> text/html 2014-02-26T19:01:43+01:00 arth.mihanblog.com مجید حسینی andishsharif@ جشنواره کارت تبریک http://arth.mihanblog.com/post/32 <p align="center">&nbsp;</p> <p align="center" class="postbody" dir="rtl"><font color="#006600"><strong>ساخت کارت تبریک به مناسبت عید نوروز برای قشنگ ترین آدمهای روی زمین</strong></font> </p> <p align="center" class="postbody" dir="rtl"><b><font color="#0000cc" size="7">پدر ومادر</font></b></p><p align="center" class="postbody" dir="rtl"><b><font color="#0000cc" size="7"><br></font></b></p> <p align="center" class="postbody" dir="rtl"><a class="highslide" id="thumb1" onclick="return enlargeWithSlideshow(3247660144, 637935637);" href="http://dc390.4shared.com/img/ZdLf1oi9/s7/0.5922526969791474/Image061.jpg"><img width="500" height="375" title="برای بزرگنمایی کلیک کنید" class="absmid gaClick" id="imageM" alt="Image061.jpg" src="http://dc390.4shared.com/img/ZdLf1oi9/s3/0.560926234633878/Image061.jpg" data-element="13"></a></p> <p align="center" class="postbody" dir="rtl"><b><font color="#003300">هرسال در ماه اسفند بچه ها درجشنواره ساخت کارت پستال &nbsp;با موضوع عید نوروز</font></b></p><p align="center" class="postbody" dir="rtl"><b><font color="#003300"><br></font></b></p><b> </b><p align="center" class="postbody" dir="rtl"><b><font color="#003300">شرکت میکنند وبهترین اثر هنری خودرا جهت تقدیر&nbsp;وتشکر &nbsp;به دوست داشتنی ترین <br></font></b></p><p align="center" class="postbody" dir="rtl"><b><font color="#003300"><br></font></b></p><p align="center" class="postbody" dir="rtl"><b><font color="#003300">انسانهای روی زمین&nbsp;تقدیم میکنند.</font></b><br> </p><div align="center" class="postbody"><a href="http://www.google.com/imgres?imgurl=http://yekarezoo.persiangig.com/GIFIMAGE/milad.gif&amp;imgrefurl=http://1arezoo.parsiblog.com/-85159.htm&amp;h=500&amp;w=500&amp;sz=155&amp;tbnid=epY9RYvuRPaJyM:&amp;tbnh=130&amp;tbnw=130&amp;prev=/images%3Fq%3D%25DA%25A9%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25AA%2B%25D8%25AA%25D8%25A8%25D8%25B1%25DB%258C%25DA%25A9&amp;zoom=1&amp;q=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA+%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9&amp;usg=__eUm5yMW1sWT9P6N7cSvZ2tPzap0=&amp;sa=X&amp;ei=YRlcTfvXAcmw8QPv-8WVAg&amp;ved=0CBIQ9QEwAQ"><img width="78" height="78" align="middle" style="margin: 3px 0px 3px 6px; padding: 0px; width: 80px; height: 88px;" alt="" src="http://www.google.com/images?q=tbn:epY9RYvuRPaJyM::yekarezoo.persiangig.com/GIFIMAGE/milad.gif&amp;t=1&amp;h=78&amp;w=78&amp;usg=__9mJuUwIFpsNnQgqb1d2eNYTACqU=" border="1"></a><a href="http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.aftab.ir/e_card/photos/d7c6fa9ca17cb51af1931676aba6316a.jpg&amp;imgrefurl=http://xn-----btdfib0cebk2tyab06kha37c.tempha.com/&amp;h=742&amp;w=517&amp;sz=131&amp;tbnid=gIVNCLVI0HOptM:&amp;tbnh=141&amp;tbnw=98&amp;prev=/images%3Fq%3D%25DA%25A9%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25AA%2B%25D8%25AA%25D8%25A8%25D8%25B1%25DB%258C%25DA%25A9&amp;zoom=1&amp;q=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA+%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9&amp;usg=__rhDyvI9_Ts6J9yF4_HlofhbaBc4=&amp;sa=X&amp;ei=YRlcTfvXAcmw8QPv-8WVAg&amp;ved=0CBQQ9QEwAg"><img width="54" height="78" align="middle" style="margin: 3px 0px 3px 6px; padding: 0px;" alt="" src="http://www.google.com/images?q=tbn:gIVNCLVI0HOptM::www.aftab.ir/e_card/photos/d7c6fa9ca17cb51af1931676aba6316a.jpg&amp;t=1&amp;h=78&amp;w=54&amp;usg=__QMSvNeUU8rE1ACcEzlvRivE_NrE=" border="1"></a><a href="http://www.google.com/imgres?imgurl=http://media.euniverse.com/www_castlemountains_net/images/06_2003/junee24aa.gif&amp;imgrefurl=http://esl.blogfa.com/8509.aspx&amp;h=346&amp;w=347&amp;sz=48&amp;tbnid=aftdCqAVQqnXTM:&amp;tbnh=120&amp;tbnw=120&amp;prev=/images%3Fq%3D%25DA%25A9%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25AA%2B%25D8%25AA%25D8%25A8%25D8%25B1%25DB%258C%25DA%25A9&amp;zoom=1&amp;q=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA+%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9&amp;usg=__4tO29KE9JOvNNvMBqOB9jipO8EY=&amp;sa=X&amp;ei=YRlcTfvXAcmw8QPv-8WVAg&amp;ved=0CBYQ9QEwAw"><img width="78" height="78" align="middle" style="margin: 3px 0px 3px 6px; padding: 0px;" alt="" src="http://www.google.com/images?q=tbn:aftdCqAVQqnXTM::media.euniverse.com/www_castlemountains_net/images/06_2003/junee24aa.gif&amp;t=1&amp;h=78&amp;w=78&amp;usg=__MsACifNPowTKaqLO7uq-HUcLE1A=" border="1"></a><a href="http://www.google.com/imgres?imgurl=http://farsmagazine.com/wp-content/uploads/200912111CartLove1.gif&amp;imgrefurl=http://xn------nzebhkbcc9cohw1xg1e09chxna84e.joomlashop.be/&amp;h=350&amp;w=500&amp;sz=66&amp;tbnid=kXC1VqFjLCOoZM:&amp;tbnh=91&amp;tbnw=130&amp;prev=/images%3Fq%3D%25DA%25A9%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25AA%2B%25D8%25AA%25D8%25A8%25D8%25B1%25DB%258C%25DA%25A9&amp;zoom=1&amp;q=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA+%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9&amp;usg=__8cdkjXt2znnwAatKhk5rRngAG00=&amp;sa=X&amp;ei=YRlcTfvXAcmw8QPv-8WVAg&amp;ved=0CBgQ9QEwBA"></a><a href="http://www.google.com/imgres?imgurl=http://i7.tinypic.com/4q7ggf8.jpg&amp;imgrefurl=http://hozenagashy.blogfa.com/cat-2.aspx&amp;h=600&amp;w=800&amp;sz=410&amp;tbnid=PVK8m3p9VUCv9M:&amp;tbnh=107&amp;tbnw=143&amp;prev=/images%3Fq%3D%25DA%25A9%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25AA%2B%25D8%25AA%25D8%25A8%25D8%25B1%25DB%258C%25DA%25A9&amp;zoom=1&amp;q=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA+%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9&amp;usg=__SCqfF4mIgsNfCS78OT-w_ACrUJg=&amp;sa=X&amp;ei=YRlcTfvXAcmw8QPv-8WVAg&amp;ved=0CBoQ9QEwBQ"></a><a href="http://www.google.com/imgres?imgurl=http://i6.tinypic.com/5xeqolx.jpg&amp;imgrefurl=http://tazin.mihanblog.com/post/tag/%25DA%25A9%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25AA%2B%25D8%25AA%25D8%25A8%25D8%25B1%25DB%258C%25DA%25A9%2B%25D8%25AF%25D8%25B1%25D8%25B3%25D8%25AA%2B%25DA%25A9%25D9%2586%25DB%258C%25D9%2585&amp;h=423&amp;w=360&amp;sz=15&amp;tbnid=591XSmCyEV3AeM:&amp;tbnh=126&amp;tbnw=107&amp;prev=/images%3Fq%3D%25DA%25A9%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25AA%2B%25D8%25AA%25D8%25A8%25D8%25B1%25DB%258C%25DA%25A9&amp;zoom=1&amp;q=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA+%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9&amp;usg=__vQUzK7h8wRgLYiqh6dACwrBpDnk=&amp;sa=X&amp;ei=YRlcTfvXAcmw8QPv-8WVAg&amp;ved=0CBwQ9QEwBg"></a></div> <p align="center" class="postbody" dir="rtl"><b>اما متاسفانه بعضی از <font color="#009900">پدرومادرها </font>درقید حیات نیستند و بچه ها برای شادی روح اون <br></b></p><p align="center" class="postbody" dir="rtl"><b>عزیزان</b><b> دراین جشنواره شرکت میکنند وزیبا ترین کار خودشون رو به نمایش می گذارند.</b> </p><p align="center" class="postbody" dir="rtl"><b>من هم خیلی دوست دارم با بچه های گلم دراین جشنواره شرکت کنم وبه پدر عزیزم <br></b></p><p align="center" class="postbody" dir="rtl"><b>بگم حال که</b><b> نه سال است از میان ما رفتی هنوز بیادت هستم و هنگامیکه&nbsp; هرسال در <br></b></p><p align="center" class="postbody" dir="rtl"><b>مورداین جشنواره </b><b>صحبت میکنم بی اختیار چشمانم پر از اشک میشود . و برای سلامتی <br></b></p><p align="center" class="postbody" dir="rtl"><b>مادر همیشه دعا میکنم.</b> </p><b></b><p align="center" class="postbody" dir="rtl"><b><font color="#0000ff">بچه های خوب و نازنینم بیایید باهم برای سلامتی همه ی پدر ومادرها دعا کنیم</font>.</b></p><b> </b><p align="center" class="postbody" dir="rtl"><b><font size="1">درپایان محبت نموده&nbsp;براین بنده حقیر منت گذاشته وبرای شادی روح پدر عزیزم فاتحه ای قرایت نمایید.</font></b></p> <p>&nbsp;</p> text/html 2014-02-11T09:30:25+01:00 arth.mihanblog.com مجید حسینی andishsharif@ لاک پشت سنگی http://arth.mihanblog.com/post/194 <h1>&nbsp;</h1><p class="GImg" align="center"><img src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/209/624112/animals/20131221110454918_51.jpg"></p><div align="left"></div><p></p><p><strong></strong></p><p><span style="color: rgb(0, 128, 64);"><strong>دوستان عزیز امروز می خواهیم با هم یک مجسمه ی سنگی ساده و زیبا درست کنیم. شاید بعد از درست کردن این کاردستی بتوانید اسم خود را یک مجسمه ساز کوچک بگذارید. وسایل مورد نیاز برای این کار بسیار ساده و در دسترس است.</strong></span></p><p>&nbsp;</p><h2><span style="color: rgb(255, 0, 128);">وسایل مورد نیاز</span></h2><p>چند تکه سنگ</p><p>رنگ اکریلیک</p><p>چسب سیمان</p><p>&nbsp;</p><h2><span style="color: rgb(255, 0, 128);">دستورالعمل</span></h2><p>ابتدا سنگ ها را قبل از رنگ آمیزی به کمک چسب بچسبانید. بهتر است ابتدا اجزای کوچکتر لاک پشت مثل چشم ها را بچسبانید و بعد اجزای بزرگتر را.</p><p>در این مرحله باید به کمک قلمو طرحی زیبا روی بدن لاک پشت بکشید و در آخر دم را بچسبانید.</p><p>دوستان عزیز اگر شما سنگ در دسترستان نیست می توانید از خمیرهای بازی استفاده کنید و این لاک پشت زیبا و یا هر موجود و شی دیگری را درست کنید. امیدوارم از این کاردستی زیبا لذت برده باشید.</p><p><font color="#FF0000">تصاویر بیشتر کاردستی با سنگ در ادامه مطلب</font><br></p><p>تبیان</p> text/html 2013-12-31T23:26:04+01:00 arth.mihanblog.com مجید حسینی andishsharif@ ساخت کاردستی با سیم http://arth.mihanblog.com/post/193 <img src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/209/624112/SIM/5.jpg" height="309" width="422"><br><img src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/209/624112/SIM/1.jpg" height="374" width="420"><br> text/html 2013-12-27T07:01:12+01:00 arth.mihanblog.com مجید حسینی andishsharif@ هنر سوخته کاری چوب http://arth.mihanblog.com/post/189 <div align="justify"><ul class="file_list_thumb clearfix" id="list_of_files"><li class="ext_file_manager_folders file_lists_manager " id="1"> <span class="thumb_mode_files_icon"> </span> <div id="html_1" class="folder_list_inner"> <div style="position: relative;"> </div> </div> <div> </div> <div class="file_tools clearfix" id="action_tools_1"> <div class="delete_edit_action"> <div class="file_size"><br><b></b></div> </div> </div> <div style="position:relative"> </div> </li><li class="ext_file_manager_folders file_lists_manager " id="5"> <span class="thumb_mode_files_icon"> <a href="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/209/624112/sokhte/en994.jpg" title="en994.jpg" class="file_manager_file_pic" target="_blank" data-name="en994.jpg"><img src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/209/624112/sokhte/en994.jpg"></a> </span> <div id="html_2" class="folder_list_inner"> <div style="position: relative;"> </div> </div> <div> </div><br><div style="position:relative"> </div> </li></ul></div><p style="TEXT-ALIGN: justify" align="justify"><br></p><p style="TEXT-ALIGN: justify" align="justify"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b>سوخته کاری از هنرهای سنتی و البته فراموش شده ایران زمین می باشد که با همت استاد ندّاف در طی حدوداً یک دهۀ فعالیت احیا گردیده است.در این هنر دقت از جایگاه بالایی برخوردارمی باشد.کوچکترین بی دقتی و حواسپرتی باعث از بین رفتن اثر به طور کامل خواهد شد.تناسب کنتراستهای اعمال شده بر روی چوب نیز از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.</b></font></p><div align="justify"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b> </b></font></div><p style="TEXT-ALIGN: justify" align="justify"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b>در سوخته کاری از دو رنگ اصلی قهوه ای و طلایی استفاده می شود و طیف های مختلفی که از این دو رنگ بوجود می آید ، تعیین کننده زیبایی اثر خواهد بود.خلق کنتراستهای مختلف از دو رنگی که گفته شد و البته برقراری تناسب بین آنها ، تنها هنری است که یک هنرمند سوخته کار پس از انتخاب شایسته طرح باید به منصۀ ظهور بگذارد.</b></font></p> text/html 2013-12-21T09:06:03+01:00 arth.mihanblog.com مجید حسینی andishsharif@ هنر نقاشی قهوه خانه http://arth.mihanblog.com/post/188 <div align="center"><p class="imgarticle"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br><a title="نقاش ایرانی,نقاشی قهوه خانه" href="http://www.beytoote.com/art/handicrafts/art-coffee2-house.html" target="_blank"> </a></font></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b>نقاشی قهوه خانه نوعی نقاشی روایی رنگ روغنی با مضمونهای رزمی ، مذهبی و بزمی است که <br></b></font></p><p style="TEXT-ALIGN: justify"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b>در دوران جنبش مشروطیت&nbsp; بر اساس سنتهای هنر مردمی&nbsp; و دینی و با اثرپذیری از نقاشی طبیعت</b></font></p><p style="TEXT-ALIGN: justify"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b> گرایانه مرسوم آن زمان ، به دست هنرمندانی&nbsp; مکتب ندیده پدیدار شد . خاستگاه و زمینه ساز این <br></b></font></p><p style="TEXT-ALIGN: justify"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b>هنر نقاشی،سنت کهن قصه خوانی و مرثیه سرائی و تعزیه خوانی در ایران بوده است وپیشینه اش</b></font></p><p style="TEXT-ALIGN: justify"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b> به قرنها پبش از پدید آمدن قهوه خانه می رسد.</b></font></p></div><div align="center"><ul class="file_list_thumb clearfix" id="list_of_files"><li class="ext_file_manager_folders file_lists_manager " id="8"> <span class="thumb_mode_files_icon"> <a href="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/209/624112/en1400.jpg" title="en1400.jpg" class="file_manager_file_pic" target="_blank" data-name="en1400.jpg"><img src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/209/624112/en1400.jpg"></a> </span> <div id="html_8" class="folder_list_inner"> <div style="position: relative;"> </div> </div> <div> </div> <div class="file_tools clearfix" id="action_tools_8"> <div class="delete_edit_action"> <div class="file_size"><br></div> </div> </div> <div style="position:relative"> </div> </li><li class="ext_file_manager_folders file_lists_manager " id="9"> <span class="thumb_mode_files_icon"> <a href="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/209/624112/en1401.jpg" title="en1401.jpg" class="file_manager_file_pic" target="_blank" data-name="en1401.jpg"><img src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/209/624112/en1401.jpg"></a> </span> <div id="html_9" class="folder_list_inner"> <div style="position: relative;"> </div> </div> <div> </div> <div class="file_tools clearfix" id="action_tools_9"> <div class="delete_edit_action"> <div class="file_size"><br></div> </div> </div> <div style="position:relative"> </div> </li></ul></div> text/html 2013-11-30T08:26:32+01:00 arth.mihanblog.com مجید حسینی andishsharif@ ساخت عروسک انگشتی http://arth.mihanblog.com/post/186 <dl style="text-align: justify;" class="article-info"><dd class="category-name"><br> </dd></dl> <p style="text-align: justify;">برای کوچولوهای نازنین عروسک انگشتی درست کنیم .<br><span style="COLOR: #2609a5"><strong>مبتدی :</strong></span><br>اجرای تئاتر از جمله سرگرمی های مورد علاقه بچه ها به خصوص در روزهای تعطیلات تابستانی است. در این نمایشنامه های خانگی، خود بچه ها و دوستانشان و همچنین عروسک های آنها، نقش شخصیت های داستان را ایفا می کنند.<br>شما بچه ها می توانید به جای عروسک های بزرگ اسباب بازیتان، از عروسک های انگشتی دست ساز خود به عنوان بازیگر این گونه تئاترها استفاده کرده و به این ترتیب تعداد شخصیت ها را افزایش دهید. در ضمن مدتی نیز برای درست کردن شخصیت دلخواهتان سرگرم شوید.</p><p style="TEXT-ALIGN: justify"><img src="http://www.beytoote.com/images/stories/housekeeping/hou3175.jpg" alt="1" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><br><span style="COLOR: #2609a5"><strong>مواد و وسائل مورد نیاز:</strong> </span><br><span style="COLOR: #0606ac">۱ - مقوای نازک سفید</span><br><span style="COLOR: #0606ac">۲ - مقوای ضخیم تر سفید</span><br><span style="COLOR: #0606ac">۳ - قیچی کوچک لب گرد (برای ایمنی بیشتر)</span><br><span style="COLOR: #0606ac">۴ - چسب مایع یا چسب حرارتی</span><br><span style="COLOR: #0606ac">۵ - کاغذهای زرورقی رنگی</span><br><span style="COLOR: #0606ac">۶ - کاغذکشی رنگی</span><br><span style="COLOR: #0606ac">۶ - کاغذ معمولی رنگی</span><br><span style="COLOR: #0606ac">۸ - روان نویس مشکی</span><br><span style="COLOR: #0606ac">۹ - مداد رنگی</span></p> <p style="text-align: justify;"><br><span style="COLOR: #2609a5"><strong>طرز ساخت:</strong></span><br><span style="COLOR: #0000ff"><strong>۱ -</strong></span> ابتدا یک قطعه مقوای سفید رنگ به شکل مستطیل با عرض ۴ سانتی متر و یا عرضی متناسب با طول انگشت دست خود ببرید. برای مشخص کردن طول مستطیل، آن را دور انگشت مورد نظر دستتان لوله کرده و سپس اضافه آن را ببرید.</p><p style="TEXT-ALIGN: justify">خواندن بیشتر در ادامه مطلب<br></p> text/html 2013-11-28T23:21:03+01:00 arth.mihanblog.com مجید حسینی andishsharif@ نوید صالحین http://arth.mihanblog.com/post/182 <br><div style="text-align: center;"><span class="thumb_mode_files_icon"> <a href="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/209/624112/salehin/IMG_4171.jpg" title="IMG_4171.jpg" class="file_manager_file_pic" target="_blank" data-name="IMG_4171.jpg"><img style="width: 555px; height: 416px;" src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/209/624112/salehin/IMG_4171.jpg"></a> </span><br><span class="thumb_mode_files_icon"> <a href="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/209/624112/salehin/IMG_4137.jpg" title="IMG_4137.jpg" class="file_manager_file_pic" target="_blank" data-name="IMG_4137.jpg"><img style="width: 552px; height: 414px;" src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/209/624112/salehin/IMG_4137.jpg"></a> </span><br></div><div style="color: rgb(204, 0, 0); font-weight: bold; text-align: center;">برای دیدن تصاویر بیشتر به ادامه مطلب بروید<br></div> text/html 2013-11-27T18:40:09+01:00 arth.mihanblog.com مجید حسینی andishsharif@ لوگو طراحی کنید http://arth.mihanblog.com/post/185 <p style="font-weight: bold; text-align: center;">طراحی دنیای پیچیده‌ای دارد! گاهی اوقات احتیاج به مهارت بسیار زیادی دارد و گاهی نیز فقط یک ایده می‌تواند طرحی نو را ایجاد کند! این روزها ​لحظه به لحظه شرکت‌های جدیدی به ثبت می‌رسند، سایت‌ها و فروشگاه‌های اینترنتی جدید تاسیس می‌شوند، افراد مختلف در حرفه‌های متفاوت مشغول به‌کار می‌شوند و در بسیاری از این موارد نیز، این کسب‌وکارها نیازمند نشان، علامت تجاری و هرگونه نماد دیگری برای معرفی خود به بازار و مشتریان هستند.</p> <p style="font-weight: bold; text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="font-weight: bold; text-align: center;"><span style="COLOR: #990066"><strong>برای طراحی لوگو دو شرط لازم است:</strong></span><br>ـ شرط اول برخورداری از فکر خلاقانه و توانایی خلق ایده‌های نو است.</p> <p style="font-weight: bold; text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="font-weight: bold; text-align: center;">ـ شرط دوم نیز توانایی کار با نرم‌افزارهای گرافیکی برای پیاده‌سازی ایده‌های شماست.</p><p style="font-weight: bold; text-align: center;"><img src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/209/624112/arth.jpg"></p> <p style="font-weight: bold; text-align: center;">&nbsp;خواندن بیشتر در ادامه مطلب<br></p> text/html 2013-11-01T07:49:37+01:00 arth.mihanblog.com مجید حسینی andishsharif@ خلاقیت http://arth.mihanblog.com/post/183 <font size="1"><font size="1"><font size="2"><img alt="گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net" src="http://persian-star.net/1392/8/08/Khalaghiyat/04.jpg" border="0"><br><br></font></font></font><div style="text-align: center;"><font size="1"><font size="1"><font size="2"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold;">تصاویر بیشتر در ادامه مطلب</span></font></font></font><br></div> text/html 2013-09-23T12:26:24+01:00 arth.mihanblog.com مجید حسینی andishsharif@ دانلود كتاب فرهنگ و هنر پایه اول متوسطه (اول راهنمایی قدیم) http://arth.mihanblog.com/post/174 <div style="text-align: center;"><span style="font: 16px/normal tahoma; text-align: right; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; border-collapse: separate; orphans: 2; widows: 2; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;" class="Apple-style-span"><span style="color: rgb(153, 153, 153); line-height: 20px; font-size: 13px; border-collapse: collapse;" class="Apple-style-span"><p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right; line-height: 1.3em; font-family: tahoma !important; font-size: 13px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; text-shadow: 0px 1px rgb(255, 255, 255);"><span style="text-align: right; color: rgb(255, 102, 0); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><strong style="text-align: right; font-family: tahoma !important; font-size: 13px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">از طریق جدول زیر می توانید كتاب فرهنگ و هنر پایه اول متوسطه&nbsp; كه </strong></span></p></span></span></div><br><span style="font: 16px/normal tahoma; text-align: right; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; border-collapse: separate; orphans: 2; widows: 2; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;" class="Apple-style-span"><span style="color: rgb(153, 153, 153); line-height: 20px; font-size: 13px; border-collapse: collapse;" class="Apple-style-span"><p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right; line-height: 1.3em; font-family: tahoma !important; font-size: 13px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; text-shadow: 0px 1px rgb(255, 255, 255);"><span style="text-align: right; color: rgb(255, 102, 0); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><strong style="text-align: right; font-family: tahoma !important; font-size: 13px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"></strong></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right; line-height: 1.3em; font-family: tahoma !important; font-size: 13px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; text-shadow: 0px 1px rgb(255, 255, 255);"><span style="text-align: right; color: rgb(255, 102, 0); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><strong style="text-align: right; font-family: tahoma !important; font-size: 13px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">از سوی گروه درسی هنر دفتر تالیف و كتب درسی منتشر شده است </strong></span></p></span></span><br><span style="font: 16px/normal tahoma; text-align: right; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; border-collapse: separate; orphans: 2; widows: 2; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;" class="Apple-style-span"><span style="color: rgb(153, 153, 153); line-height: 20px; font-size: 13px; border-collapse: collapse;" class="Apple-style-span"><p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right; line-height: 1.3em; font-family: tahoma !important; font-size: 13px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; text-shadow: 0px 1px rgb(255, 255, 255);"><span style="text-align: right; color: rgb(255, 102, 0); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><strong style="text-align: right; font-family: tahoma !important; font-size: 13px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"></strong></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right; line-height: 1.3em; font-family: tahoma !important; font-size: 13px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; text-shadow: 0px 1px rgb(255, 255, 255);"><span style="text-align: right; color: rgb(255, 102, 0); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><strong style="text-align: right; font-family: tahoma !important; font-size: 13px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">را دریافت كنید.</strong></span></p></span></span><br><span style="font: 16px/normal tahoma; text-align: right; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; border-collapse: separate; orphans: 2; widows: 2; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;" class="Apple-style-span"><span style="color: rgb(153, 153, 153); line-height: 20px; font-size: 13px; border-collapse: collapse;" class="Apple-style-span"><p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right; line-height: 1.3em; font-family: tahoma !important; font-size: 13px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; text-shadow: 0px 1px rgb(255, 255, 255);"><span style="text-align: right; color: rgb(255, 102, 0); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><strong style="text-align: right; font-family: tahoma !important; font-size: 13px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"></strong></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right; line-height: 1.3em; font-family: tahoma !important; font-size: 13px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; text-shadow: 0px 1px rgb(255, 255, 255);"><a style="text-align: right; color: rgb(2, 171, 214); font-family: tahoma !important; font-size: 13px; text-decoration: none; vertical-align: baseline; background-color: transparent;" href="http://abrangbook.ir/" target="_blank"><span style="font: 16px/normal tahoma; text-align: right; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; border-collapse: separate; orphans: 2; widows: 2; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;" class="Apple-style-span"><span style="color: rgb(153, 153, 153); line-height: 20px; font-size: 13px; border-collapse: collapse;" class="Apple-style-span"><span style="text-align: right; color: rgb(255, 102, 0); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><strong style="text-align: right; font-family: tahoma !important; font-size: 13px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><span style="text-align: right; color: rgb(153, 204, 0); font-family: tahoma !important; font-size: 13px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"></span></strong></span></span></span></a><strong style="text-align: right; font-family: tahoma !important; font-size: 13px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><a style="text-align: right; color: rgb(2, 171, 214); font-family: tahoma !important; font-size: 13px; text-decoration: none; vertical-align: baseline; background-color: transparent;" href="http://abrangbook.ir/" target="_blank"><span style="text-align: right; color: rgb(153, 204, 0); font-family: tahoma !important; font-size: 13px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"></span></a></strong></p></span></span><br><span style="font: 16px/normal tahoma; text-align: right; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; border-collapse: separate; orphans: 2; widows: 2; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;" class="Apple-style-span"><span style="color: rgb(153, 153, 153); line-height: 20px; font-size: 13px; border-collapse: collapse;" class="Apple-style-span"><p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right; line-height: 1.3em; font-family: tahoma !important; font-size: 13px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 0px 1px;"><strong style="text-align: right; font-family: tahoma !important; font-size: 13px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><a style="text-align: right; color: rgb(2, 171, 214); font-family: tahoma !important; font-size: 13px; text-decoration: none; vertical-align: baseline; background-color: transparent; -webkit-transition-property: all; -webkit-transition-duration: 500ms; -webkit-transition-timing-function: initial; -webkit-transition-delay: initial;" href="http://abrangbook.ir/" target="_blank"><span style="text-align: right; color: rgb(153, 204, 0); font-family: tahoma !important; font-size: 13px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"></span></a></strong><span style="text-align: right; color: rgb(255, 102, 0); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><strong style="text-align: right; font-family: tahoma !important; font-size: 13px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><span style="text-align: right; color: rgb(153, 204, 0); font-family: tahoma !important; font-size: 13px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><a style="text-align: right; color: rgb(2, 171, 214); font-family: tahoma !important; font-size: 13px; text-decoration: none; vertical-align: baseline; background-color: transparent; -webkit-transition-property: all; -webkit-transition-duration: 500ms; -webkit-transition-timing-function: initial; -webkit-transition-delay: initial;" href="http://abrangbook.ir/" target="_blank"><span style="text-align: right; color: rgb(153, 204, 0); font-family: tahoma !important; font-size: 13px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"></span></a></span> </strong></span></p></span></span><span style="font: 16px/normal tahoma; text-align: right; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; border-collapse: separate; orphans: 2; widows: 2; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;" class="Apple-style-span"><span style="color: rgb(153, 153, 153); line-height: 20px; font-size: 13px;" class="Apple-style-span"><table style="border: 1px solid rgb(243, 132, 11); width: 439px; text-align: right; font-family: tahoma !important; font-size: 13px; vertical-align: baseline; border-collapse: collapse; background-color: rgb(247, 249, 179); -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px;" border="1"><tbody style="text-align: right; font-family: tahoma !important; font-size: 13px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><tr style="text-align: right; font-family: tahoma !important; font-size: 13px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><td style="border: 1px solid rgb(250, 93, 4); text-align: right; font-family: tahoma !important; font-size: 13px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><span style="text-align: right; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><strong style="text-align: right; font-family: tahoma !important; font-size: 13px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">اول متوسطه&nbsp;</strong></span></td><td style="border: 1px solid rgb(250, 93, 4); text-align: right; font-family: tahoma !important; font-size: 13px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><span style="text-align: right; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><strong style="text-align: right; font-family: tahoma !important; font-size: 13px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">دانلود</strong></span></td><td style="border: 1px solid rgb(250, 93, 4); text-align: right; font-family: tahoma !important; font-size: 13px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><span style="text-align: right; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><strong style="text-align: right; font-family: tahoma !important; font-size: 13px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">حجم</strong></span></td></tr><tr style="text-align: right; font-family: tahoma !important; font-size: 13px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><td style="border: 1px solid rgb(250, 93, 4); text-align: right; font-family: tahoma !important; font-size: 13px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><span style="text-align: right; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><img style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right; font-family: tahoma !important; font-size: 13px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;" border="0" alt="" src="http://abrangbook.ir/images/stories/icons/pdf_icon_small.gif"></span></td><td style="border: 1px solid rgb(250, 93, 4); text-align: right; font-family: tahoma !important; font-size: 13px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><a style="text-align: right; color: rgb(2, 171, 214); font-family: tahoma !important; font-size: 13px; text-decoration: none; vertical-align: baseline; background-color: transparent; -webkit-transition-property: all; -webkit-transition-duration: 500ms; -webkit-transition-timing-function: initial; -webkit-transition-delay: initial;" href="http://trainbit.com/files/7908629884/book7s1.pdf" target="_blank"><span style="text-align: right; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">كتاب فرهنگ و هنر پایه اول متوسطه(قسمت اول)</span></a></td><td style="border: 1px solid rgb(250, 93, 4); text-align: right; font-family: tahoma !important; font-size: 13px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><a style="text-align: right; color: rgb(2, 171, 214); font-family: tahoma !important; font-size: 13px; text-decoration: none; vertical-align: baseline; background-color: transparent; -webkit-transition-property: all; -webkit-transition-duration: 500ms; -webkit-transition-timing-function: initial; -webkit-transition-delay: initial;" href="http://trainbit.com/files/7908629884/book7s1.pdf" target="_blank"><span style="text-align: right; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">2/95MB</span></a></td></tr><tr style="text-align: right; font-family: tahoma !important; font-size: 13px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><td style="border: 1px solid rgb(250, 93, 4); text-align: right; font-family: tahoma !important; font-size: 13px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><img style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right; font-family: tahoma !important; font-size: 13px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;" border="0" alt="" src="http://abrangbook.ir/images/stories/icons/pdf_icon_small.gif"></td><td style="border: 1px solid rgb(250, 93, 4); text-align: right; font-family: tahoma !important; font-size: 13px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><a style="text-align: right; color: rgb(2, 171, 214); font-family: tahoma !important; font-size: 13px; text-decoration: none; vertical-align: baseline; background-color: transparent; -webkit-transition-property: all; -webkit-transition-duration: 500ms; -webkit-transition-timing-function: initial; -webkit-transition-delay: initial;" href="http://trainbit.com/files/6908629884/book7s3.pdf" target="_blank"><span style="text-align: right; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><span style="text-align: right; font-family: tahoma !important; font-size: 13px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><span style="text-align: right; font-family: tahoma !important; font-size: 13px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">كتاب فرهنگ و هنر پایه اول متوسطه</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma !important; font-size: 13px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">(قسمت دوم)</span></span></span></a></td><td style="border: 1px solid rgb(250, 93, 4); text-align: right; font-family: tahoma !important; font-size: 13px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><a style="text-align: right; color: rgb(2, 171, 214); font-family: tahoma !important; font-size: 13px; text-decoration: none; vertical-align: baseline; background-color: transparent; -webkit-transition-property: all; -webkit-transition-duration: 500ms; -webkit-transition-timing-function: initial; -webkit-transition-delay: initial;" href="http://trainbit.com/files/6908629884/book7s3.pdf" target="_blank"><span style="text-align: right; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">3/77MB</span></a></td></tr><tr style="text-align: right; font-family: tahoma !important; font-size: 13px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><td style="border: 1px solid rgb(250, 93, 4); text-align: right; font-family: tahoma !important; font-size: 13px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><img style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right; font-family: tahoma !important; font-size: 13px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;" border="0" alt="" src="http://abrangbook.ir/images/stories/icons/pdf_icon_small.gif"></td><td style="border: 1px solid rgb(250, 93, 4); text-align: right; font-family: tahoma !important; font-size: 13px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><a style="text-align: right; color: rgb(2, 171, 214); font-family: tahoma !important; font-size: 13px; text-decoration: none; vertical-align: baseline; background-color: transparent; -webkit-transition-property: all; -webkit-transition-duration: 500ms; -webkit-transition-timing-function: initial; -webkit-transition-delay: initial;" href="http://trainbit.com/files/4908629884/book7s2.pdf" target="_blank"><span style="text-align: right; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><span style="text-align: right; font-family: tahoma !important; font-size: 13px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><span style="text-align: right; font-family: tahoma !important; font-size: 13px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">كتاب فرهنگ و هنر پایه اول متوسطه</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma !important; font-size: 13px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">(قسمت سوم)</span></span></span></a></td><td style="border: 1px solid rgb(250, 93, 4); text-align: right; font-family: tahoma !important; font-size: 13px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><a style="text-align: right; color: rgb(2, 171, 214); font-family: tahoma !important; font-size: 13px; text-decoration: none; vertical-align: baseline; background-color: transparent; -webkit-transition-property: all; -webkit-transition-duration: 500ms; -webkit-transition-timing-function: initial; -webkit-transition-delay: initial;" href="http://trainbit.com/files/4908629884/book7s2.pdf" target="_blank"><span style="text-align: right; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">3/76MB</span></a></td></tr></tbody></table></span></span><br><br><span style="font: 16px/normal tahoma; text-align: right; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; border-collapse: separate; orphans: 2; widows: 2; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;" class="Apple-style-span"><span style="color: rgb(153, 153, 153); line-height: 20px; font-size: 13px; border-collapse: collapse;" class="Apple-style-span"><a style="text-align: right; color: rgb(2, 171, 214); font-family: tahoma !important; font-size: 13px; text-decoration: none; vertical-align: baseline; background-color: transparent;" href="http://abrangbook.ir/" target="_blank"><span style="font: 16px/normal tahoma; text-align: right; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; border-collapse: separate; orphans: 2; widows: 2; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;" class="Apple-style-span"><span style="color: rgb(153, 153, 153); line-height: 20px; font-size: 13px; border-collapse: collapse;" class="Apple-style-span"><span style="text-align: right; color: rgb(255, 102, 0); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><strong style="text-align: right; font-family: tahoma !important; font-size: 13px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><span style="text-align: right; color: rgb(153, 204, 0); font-family: tahoma !important; font-size: 13px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"></span></strong></span></span></span></a><strong style="text-align: right; font-family: tahoma !important; font-size: 13px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><a style="text-align: right; color: rgb(2, 171, 214); font-family: tahoma !important; font-size: 13px; text-decoration: none; vertical-align: baseline; background-color: transparent; -webkit-transition-property: all; -webkit-transition-duration: 500ms; -webkit-transition-timing-function: initial; -webkit-transition-delay: initial;" href="http://abrangbook.ir/" target="_blank"><span style="text-align: right; color: rgb(153, 204, 0); font-family: tahoma !important; font-size: 13px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">منبع سایت انتشارات بین المللی آبرنگ</span></a></strong></span></span><br class="Apple-interchange-newline"> text/html 2013-05-25T07:10:49+01:00 arth.mihanblog.com مجید حسینی andishsharif@ هنر نقاشی موزائیك http://arth.mihanblog.com/post/156 <span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-align: -webkit-auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; font-size: medium; "><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px; "><dl class="article-info" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; font-size: 10px; "><dd class="category-name" style="margin-left: 0px; margin-right: 0px; ">مجموعه:<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><a href="http://www.beytoote.com/art/handicrafts.html" style="text-decoration: none; color: rgb(124, 94, 58); font-size: 11px; ">هنرهای دستی و ترسیمی</a></dd></dl><p style="margin-bottom: 15px; ">&nbsp;<span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-align: -webkit-auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; font-size: medium; "><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px; "><p class="imgarticle" style="margin-bottom: 15px; text-align: center; width: 494px; "><a target="_blank" title="جدیدترین هنرهای دستی, آثار موزائیکی" href="http://www.beytoote.com/art/handicrafts/mosaic-painting1-art.html" style="text-decoration: none; color: rgb(124, 94, 58); "><img src="http://www.beytoote.com/images/stories/economic/en1182.jpg" alt="نقاشی موزائیک, آموزش نقاشی موزائیک" title="نقاشی موزائیک, آموزش نقاشی موزائیک" style="border-top-width: 1px; border-right-width: 1px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 1px; border-style: initial; border-color: initial; border-top-color: rgb(229, 229, 229); border-right-color: rgb(229, 229, 229); border-bottom-color: rgb(229, 229, 229); border-left-color: rgb(229, 229, 229); border-top-left-radius: 3px 3px; border-top-right-radius: 3px 3px; border-bottom-left-radius: 3px 3px; border-bottom-right-radius: 3px 3px; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; display: block; margin-top: 15px; margin-right: auto; margin-bottom: 15px; margin-left: auto; padding-top: 5px; padding-right: 5px; padding-bottom: 5px; padding-left: 5px; "></a></p></span></span></p><p class="imgarticle" style="margin-bottom: 15px; text-align: center; width: 494px; "><a target="_blank" title="جدیدترین هنرهای دستی, آثار موزائیکی" href="http://www.beytoote.com/art/handicrafts/mosaic-painting1-art.html" style="text-decoration: none; color: rgb(162, 101, 40); outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; "><img src="http://www.beytoote.com/images/stories/economic/en1183.jpg" alt="نقاشی موزائیک, آموزش نقاشی موزائیک" title="نقاشی موزائیک, آموزش نقاشی موزائیک" style="border-top-width: 1px; border-right-width: 1px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 1px; border-style: initial; border-color: initial; border-top-color: rgb(187, 187, 187); border-right-color: rgb(187, 187, 187); border-bottom-color: rgb(187, 187, 187); border-left-color: rgb(187, 187, 187); border-top-left-radius: 3px 3px; border-top-right-radius: 3px 3px; border-bottom-left-radius: 3px 3px; border-bottom-right-radius: 3px 3px; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; display: block; margin-top: 15px; margin-right: auto; margin-bottom: 15px; margin-left: auto; padding-top: 5px; padding-right: 5px; padding-bottom: 5px; padding-left: 5px; "></a></p><p style="margin-bottom: 15px; text-align: justify; "><span style="color: rgb(128, 128, 0); "><strong>نگرشی بر تاریخ "نقاشی موزائیک " :</strong></span><br>هنر موزائیک گستره وسیعی در تاریخ دارد و نمونه های چشمگیری تاکنون باقی مانده است .نقاشی موزائیک اثری است با دوام مناسب برای مکانهای عمومی و فضاهای بیرون مثل پارکها،خیابانها،فروشگاهها و فضاهای تجاری و نمایشگاهی می باشد وهم مناسب کار روی سطوح و تابلوهای قابل حمل مثل میز و صندلی و غیره می تواند باشد.موزائیکهایی که از تمدنهای مختلف به جا مانده اند هر یک به شیوه مستقلی اجرا شده اند.</p><p style="margin-bottom: 15px; text-align: justify; ">امروزه ما سر منشا این هنر را ایتالیا می دانیم چرا که آثار بسیاری در دیوارها و کفهای موجود در رم موجود است ولی اصل سر منشا آن دوران خیلی قبل از رومیهاست .دلیل اینکه ما با گذشته پیوند خورده ایم همان سخت بودن و با دوام بودن مواد استفاده شده در ساخت آثار موزائیکی است،مثل سنگ،شیشه و سرامیک در نتیجه نمونه های قدیمی بسیاری پس ار قرنها به صورت سالم تا کنون به جا مانده اند و امروزه هم می توان آنها را دید.</p><p style="margin-bottom: 15px; text-align: justify; ">خواندن مطالب بیشتر در ادامه مطلب<br></p></span></span> text/html 2013-05-08T12:38:22+01:00 arth.mihanblog.com مجید حسینی andishsharif@ آموزش کاردستی کامیون کاغذی http://arth.mihanblog.com/post/154 <div align="center"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-align: -webkit-auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; font-size: medium; "><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px; "><p class="imgarticle" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; text-align: center; width: 494px; "><a target="_blank" title="آموزش کاردستی,کاردستی کامیون کاغذی" href="http://www.beytoote.com/baby/fun-baby/training1-truck-paper-crafts.html" style="text-decoration: none; color: rgb(100, 124, 42); "><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-align: -webkit-auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; font-size: medium; "><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px; ">دوستان عزیز امروز می خواهیم با هم یک کامیون بسیار زیبا و آسان درست کنیم. برای درست کردن این کاردستی زیبا به ادامه مطلب بروید</span></span><img src="http://www.beytoote.com/images/stories/baby/ba1609.jpg" alt="آموزش کاردستی,کاردستی کامیون کاغذی" title="آموزش" style="border-width: 1px; border-color: rgb(229, 229, 229); border-radius: 3px 3px 3px 3px; border-style: solid; display: block; margin: 15px auto; padding: 5px;" height="282" width="351"></a></p></span></span></div>